คำถามทบทวน จอมผีดิบมันตรัย

นำเสนอโดย ชนะ ผกาพันธ์

จอมผีดิบมันตรัย เล่ม1

ใครล้มฟุบไปกับพื้นตรงหน้าของมาเรีย ?
(ดาริน) หน้า 3386

ใครเห็นเสือสูงเท่าม้า ?
(ส่างปา) หน้า 3390

คะหยิ่น จัน เกิด เส่ย เห็นผีอะไรมาหลอก ?
(คะหยิ่น เห็นช้างตัวเท่าภูเขา แล่นเข้ามาลงงา จัน เห็นตีนใหญ่เท่าใบตาลมาเหยียบอกไว้ เกิด เห็นงูเหลือมตัวเท่าต้นรัง กลืนเข้าไปครึ่งตัว เส่ยเห็นอะไรไม่รู้มาล้อมปางพัก ยืนสี่ขาบ้าง สองขาบ้าง บางตัวหัวก็ไม่มี) หน้า 3393

แงซายเห็นเป็นภาพอะไร ?
(เห็นเป็นภาพผู้หญิงสูงเทียมยอดสะเดาดง ตาราวกับคบไฟ บริวารแวดล้อมเต็มไปหมด ) หน้า 3401

นางพรายตะเคียนแสดงอิทธิฤทธิ์อย่างไร ?
(ข้วางหินมาตกตรงปางพัก มีเสียงหัวเราะ เสียงแหลมเป็นกังวาล พายุพัดฝุ่นบริเวณแค้มป์หมุน กองไฟดับหมด ) หน้า 3402-3411

รพินทร์เอาเครื่องรางอะไรออกมาจากเป้หลัง ?
(เบ็ด เล็ก ๆ หนึ่งตัว ข้าวสารเจ็ดเม็ด เส้นหวายขนาดเท่ากับนิ้วก้อยที่ตัดไว้ประมาณครึ่งองคุลี กรวดสีดำเม็ดเล็ก ๆ ลักษณะเหมือนเหล็กไหล เศษหินจากสะเก็ดดาว โลหะผสมเนื้อชิน ให้ไชยยันต์เอากระสุนลูกซองมาแกะเอาลูกปรายออก เทสิ่งทั้งหมดลงไปในปลอกกระสุน เอาฝาปิดอัดไว้ตามเดิม แล้วยกขึ้นจบนิ่งเหนือศีรษะครู่เดียว ก็บรรจุลูกปืนนัดนั้นลงไปในรังเพลิงเอฟเอนกึ่งอัตตโนมัติ แล้วยิงออกไป พายุจึงสงบ) หน้า 3413

ใครหายไปตั้งแต่เกิดนางพรายตะเคียนอาละวาด ?
(ดาริน) หน้า 3415

นางพรายตะเคียนให้แงซายบัตรพลีสังเวยอะไร ?
(เลือด สาม หยด ) หน้า 3428

ใครอุ้มดารินที่สลบอยู่กลับแค้มป์ ?
(ไชยยันต์) หน้า 3430

บุญคำเคยเป็นอะไร ที่โป่งหอม ตามคำบอกเล่าของบุญคำ ?
(ผู้ใหญ่บ้าน) หน้า 3454

หลังจากตื่นนอนจากคืนนางตะเคียนแผลงฤทธิ์ คณะเดินทางออกเดิทางเวลาเท่าไหร่ ?
(เวลา 10.00 น. คราวนี้รวมทั้งหมด ๑๒ คน (เพิ่มมาเรียและส่างปา) หน้า 3464 3465

ก่อนออกเดินทางคณะเชษฐามายืนรายล้อมหลุมฝั่งศพของสเตเกล มาเรียใช้อะไรทำเป็นหรีดและวางอะไรพร้อมหรีด ?
(ใช้ดอกไม้ป่าและใบเฟิร์นหมัดรวมกันเป็นหรีด และวางปอยผมของหล่อนที่เชษฐาตัดให้วางไว้พร้อมหรีด ) หน้า 3465

ลักษณะ "โง" คือลักษณะใด ?
(เป็นวิธีของส่างปา ใช้แบกถุงทะเลตามแบบพวกชาวเขา คือ เอาเชือกมัดถุงติดกับหลังไว้ส่วนหนึ่งกันแกว่ง มีสายหูหิ้วปากถุงอันทำด้วยสายพานเหนียวแน่นขนาดฝ่ามือ โยงมาคล้องติดอยู่บนหน้าผาก น้ำหนักถุงของส่างปา ๒๐ กก.) หน้า 3466

รพินทร์ร้องเพลง หนิงหน่อง แล้วไชยยันต์ ร้องเพลงอะไร ?
(โอ้ เจ้าช่อมะนาว ฯลฯ ) หน้า 3470

คติประจำใจของนักเดินป่าทั่วไปข้อหนึ่งมีว่าอย่างไร ?
(ยามใดก็ตามที่ปล่อยให้ปืนประจำตัวห่างพ้นจากตัวไป ยามนั้นก็ควรเป็นยามที่ชีวิตหาไม่แล้ว ) หน้า 3472

ในคราวที่แงซายออกตามพรานชดในครั้งก่อนนั้น ใช้วิธีผ่าน ทุ่งมรณะ อย่างไร ?
(ใช้วิธีนอนกลางวัน และออกเดินทางตัดทุ่งมรณะไปในเวลากลางคืน และยังบรรทุกน้ำติดหลังไปเท่าที่จะนำไปได้) หน้า 3480

บุญคำบอกว่า ข้าวสารเหลือหุงกินได้ไม่เกินมื้อเย็นพรุ่งนี้เป็นอย่างช้า เชษฐาบอกว่าอาหารกระป๋องกินได้เป็นเวลาเจ็ดวัน แต่ถ้าไม่จำเป็นจะไม่เอาออกมากิน ต่อไปต้องหาอาหารตามธรรมชาติ ดังนั้น คะหยิ่นและจันจึงยิงได้สัตว์อะไรมาเป็นอาหาร ?
(ค่างดำ ๒ ตัว) หน้า 3493

รพินทร์ให้สัญญาณหยุดพักแรมเป็นคืนแรกหลังจากเดินทางจากต้นตะเคียนทองมา เป็นเวลา กี่ โมง ?
(บ่ายสี่โมง (ไชยยันต์บอก) หน้า 3493

ขณะกำลังเตรียมหุงหาอาหารอยู่นั้น ได้ยินเสียงปืน แล้วคะหยิ่นและส่างปา วิ่งเข้ามาบอกว่า ส่างปายิงสัตว์อะไร ?
(งูยักษ์ ใหญ่กว่า ๒ ตัวที่บ้านหล่มช้าง ) หน้า 3496

รพินทร์ เข้าไปดูใกล้ ๆ งูยักษ์ตัวนั้นแล้ว ปรากฏว่ามันเป็นอย่างไร ?
(เป็นเพียงคราบงูเท่านั้น ) หน้า 3504

มาเรีย นมัสการพระเจ้า (อาเมน) อย่างไร ?
(ยกมือขึ้นแตะหน้าผาก ทรวงอก ไหล่ซ้าย แล้วก็ไหล่ขวา ) หน้า 3505

มาเรียบอกว่า สิ่งมหัศจรรย์อันดับแปดของโลก หมายถึงอะไร ?
(หมายถึง คราบงูยักษ์ ใหญ่เท่ารถไฟทั้งขบวน ) หน้า 3507

อาหารเย็นมื้อนั้น ดารินได้ลิ้มรสเนื้อย่างอะไร เป็นครั้งแรก ?
(เนื้อค่างดำย่าง และแกงจืดเครื่องในค่าง ต้มในกระบอกไม้ไผ่ ที่คะหยิ่นและจันยิงได้ตอนบ่าย) หน้า 3508

การนอนในคืนแรกที่ออกจากต้นตะเคียนแล้ว เป็นอย่างไร ?
(รพินทร์ กำหนดให้นอน ๒ แถว ๆ ละ ๖ คน โดยทั้งสองแถวหันศีรษะเข้าชนกัน หันปลายเท้าออกป่า แถวของนายจ้างนั้นเริ่มด้วยแงซายขนาบด้านนอกสุดทางด้านซ้าย ซึ่งเป็นชายเนินดงทึบด้านใต้ ถัดมาก็ไชยยันต์ มาเรีย ดาริน เชษฐา ปิดท้ายด้านขวาด้วยบุญคำ ส่วนแถวพวกลูกหาบมีรพินทร์อยู่ทางด้านซึ่งมีศีรษะหันชนกับบุญคำ ต่อมาจัน เส่ย เกิดส่างปา และคะหยิ่น ) หน้า 3510 3511

กิจวัตรประจำวันของไชยยันต์ก่อนนอนทุกวันทำอะไร ?
(บันทึกสมุดบันทึก หรือปูมเดินทาง ) หน้า 3511

มาเรียไม่ใส่บราเซียร์เพราะอะไร ?
(มาเรียบอกว่า " บราเซียร์เป็นสิ่งที่ควรจะใช้ในเมือง ไม่ใช่ในป่า ฉันมีบ้างเหมือนกัน แต่เสียใจเหลือเกิน ที่ขอมันขาดหมด ใช้ไม่ได้เลย" ) หน้า 3513

บราเซียร์ของดารินเล็กกว่าของมาเรียกี่นิ้ว ?
(สองนิ้วครึ่ง) 3513

กิจวัตรประจำวันก่อนนอนของรพินทร์ คืออะไร ?
(เดินส่องไฟสำรวจออกไปยังดงรอบ ๆ บริเวณปางพัก)

ในคืนนั้น เชษฐายิงสัตว์อะไร ด้วยปืนอะไร ถูกที่ไหน ?
(กวางขนาดใหญ่ รพินทร์ส่งปืนลูกซองเอฟเอนกึ่งอัตโนมัติซึ่งเป็นปืนของจันให้ ถูกแถบรักแร้แดง ทะลุปอด แต่ยังไม่ล้มตายทันที) หน้า 3519

ใครเป็นผู้บอกเรื่อง "กวางตัวนั้นล้มลงแล้ว ในระยะไม่เกิน ๒ - ๓ เส้นนี่เอง แต่ถ้าไม่ตามเอามาเสียคืนนี้ เราจะไม่ได้ตัวมัน" ?
(แงซาย) หน้า 3521

ประมาณตีสองในคืนนั้น รพินทร์สะดุ้งลืมตาโพลงขึ้น เพราะมีคนมาสะกิดปลุก ใครปลุกรพินทร์ เพื่ออะไร ?
(จัน เป็นผู้ปลุก ซึ่งนอนติดกัน เพื่อจะให้ฟังเสียงประหลาด เสียงดัง กว๋าว ๆ ต่อมาก็เป็น ก๋อย ๆๆๆ ฟังเป็นเสียงเยือกเย็นอย่างไรบอกไม่ถูก ไชยยันต์ บอกว่า คล้ายเสียงหอยทาก บุญคำ ส่างปา และคะหยิ่นลงนอนราบกับพื้นเอาหูแนบแผ่นดินฟัง คะหยิ่นว่า มันเต้นไปตามผิวไม้แห้งและตัวเบามาก ) หน้า 3524 - 3526

เกิดมาเยี่ยงกษัตริย์ขัตติยราช
แต่อนิจจา อนาถนัก
ต้องพลัดพรากถิ่นแหล่งกำเนิด
ซมซานพเนจรไปทั่วเขตแคว้นแดนกันดาร
ทุกหุบเหวห้วยละหานลำเนาไพร
เข้าบุกบั่นไปปิ่มเลือดตากระเด็น
มีดวงดารากรแทนประทีปส่อง
ฝากอนาคตไว้กับหมู่เมฆที่เลื่อนลอย
สุริยประทานพลังฤทธิ์ให้แก่ข้า
จันทราเปรียบเสมือนเพื่อนใจ
หากสวรรค์ส่งข้ามาเกิดจริงแล้วไซร้
ข้าคงได้กลับคืนไปสู่เจ้าได้สมจินต์
รอข้าก่อน... อาณาจักรสีทองอันผ่องใส
รอข้าก่อน...ประชากรทั้งหลาย
แหละรอข้าก่อน... ศัตรูหมู่อมิตร
ข้ากำลังจะกลับไป...กลับไป
(กระแสเสียงเพลงบทนี้..มันมีทั้งความเศร้าสร้อยรันทดและเหี้ยมเกรียม ดุดัน ผสมผสานกัน)

ใครเป็นผู้ร้องบทเพลงนี้ และร้องอยู่ที่ไหน ?

(แงซาย ร้องในคืนแรก หลังออกจากต้นตะเคียนทองแล้ว เขากองกอย ) หน้า 3532

เมื่อตื่นนอนขึ้นมา ใครบ้างมารายงานรพินทร์ว่า กวางใหญ่เท่าควาย ที่นายใหญ่ยิงไว้เมื่อคืน แต่มันเหลืออยู่แต่หัวกับเขาเท่านั้น ?
(เส่ย ส่างปา คะหยิ่น ) หน้า 3533

ในที่สุดรพินทร์ก็ต้องบอกนายจ้างว่า เสียงที่ได้ยินเมื่อคืนนี้ คืออะไร ?
(ผีกองกอย) หน้า 3544

ภูเขาที่คณะเชษฐานอนเมื่อคืนนี้ ชื่อว่าอะไร?
(มังมหานรธา เรียกเขาลูกนี้ตรงตัวว่า "เขากองกอย" ) หน้า 3545

น้ำมวก เป็นอย่างไร ?
(น้ำมวก ที่แงซายบอกไว้ คือ บ่อน้ำธรรมชาติขังอยู่ในแอ่งหิน ลักษณะเกือบจะเป็นวงกลม เส้นผ่าศูนย์กลางไม่เกิน ๒ เมตร น้ำที่ขังอยู่สีขาวมัวเหมือนน้ำนมจาง ๆ แต่จืดสนิทและเย็นเฉียบ ) หน้า 3551

ระหว่างตระเตรียมที่พักคืนที่ ๒ หลังออกจาต้นตะเคียน แยกออกไปหาอาหาร ๓ สาย คือใครบ้าง ?
(๑ มาเรียคู่กับส่างปา โดยมาเรียแลกปืนกับคะหยิ่น ยืมเรมิงตัน บรรจุลูกซองห้านัด และทิ้ง .๓๗๕ ไว้ให้คะหยิ่น
๒ รพินทร์ ฉวย .๓๐/๐๖ ของเกิด ชวนบุญคำแยกออกไปอีกทางหนึ่ง
๓ ส่วนไชยยันต์ก็ชวนแงซาย แยกออกไปอีกทาง ) หน้า 3552

ขณะที่ออกไปหาอาหาร มาเรียกับส่างปาเจอกับสัตว์ชนิดใด ?
(กระทิง ) หน้า 3555

ไอ้กระทิงเปรียวถาโถมเข้าใส่มาเรียกี่รอบ ?
(๕ รอบ และมาเรียก็ยิงกระทิงได้สำเร็จด้วยปืน .๓๗๕ ) หน้า 3559 3561

กระทิงทำอย่างไร ให้เสื้อของมาเรียขาด และแผ่นหลังเป็นผื่นแดงก่ำ และมีรอยถลอกเลือดชิบเหมือนถูกกระดาษทรายถู หรือเหมือนถูกลากไปกับพื้นกรวดทรายขรุขระ ?
(ใช้ลิ้นเลีย ถ้ามันเลียละก็ ความรู้สึกของคนถูกเลียจะเหมือนกับใครเอาหนังกระเบนมาถูทีเดียว ลิ้นของมันสากและคมมาก ) หน้า 3564

กระทิงตัวนั้น ตาบอดด้านใด หลุดหายไปข้างหนึ่งด้วยรอยเล็บเสือ ซึ่งเป็นแผลเก่าแล้ว ?
(ตาข้างซ้ายบอด) หน้า 3569

การยิงกระทิงที่ถูกวิธี เพื่อเอาตัวรอดทำอย่างไร ?
(ธรรมชาติของกระทิงจะไม่เหยียบคนโดยเจตนาอย่างเด็ดขาด เพราะไม่เข้าใจวิธีฆ่าศัตรูแบบนั้น ยกเว้นแต่จะพลาดไปถูกก็เป็นเรื่องหนึ่ง ตามปกติแล้วพอชนผิดมันจะกระโดดข้ามไปเลย จึงถือเป็นหลักว่า ในการยิงสวนหน้ากระทิงนั้น ภายหลังลั่นปืนออกไปล้ว ถูกหรือผิด ให้หลบเข้าหลังต้นไม้ หรือนอนราบทันที) หน้า 3571

มาเรียลงนอนเหยียดยาวคว่ำหน้า ให้ส่างปานวดขยี้ไปตลอดทั้งแผ่นหลัง ในลักษณะนวดกล้าม และมีน้ำมันอะไรชนิดหนึ่งชโลม วิธีชโลมน้ำมันของส่างปาทำอย่างไร ?
(วิธีชโลมน้ำมันของส่างปา ที่ทั้งหมดพากันจ้องมองด้วยอาการหายใจไม่ทั่วท้อง คือ เทน้ำมันลงในฝ่ามืออีกข้างหนึ่ง แล้วใช้มือข้างนั้นล้วงเข้าไปใต้หลังเสื้อของมาเรีย ละเลงคลึงไปมาตั้งแต่ต้นคอลงมาจนกระทั่งจรดตะโพก ) หน้า 3573

มาเรียบอกดารินถึงเหตุผลที่สเตเกลยินยอมให้ส่างปานวดให้มาเรีย เพราะอะไร ?
(เพราะส่างปา ไม่มีอวัยวะเพศ ไม่มีความรู้สึกเป็นผู้ชายหรือผู้หญิง แต่เป็นเพศกลาง) หน้า 3576

สาเหตุที่ส่างปาที่อวัยวะเพศหายไป เพราะอะไร ?
(เมื่ออายุ ๑๗ ปี ก่อนที่จะรู้คุณค่าของเพศอันแท้จริงของเขา เขาก็พบอุบัติเหตุอันใหญ่หลวงในชีวิต เขาสู้กับหมีใหญ่ ด้วยไม้ไผ่เสี้ยมปลายแหลมเพียงอันเดียว ถูกมันกัดยับเยินไปหมดทั้งร่างกายและทุพพลภาพในทางเพศด้วย ) หน้า 3576

มาเรียจุดไฟใส่ในจิตใจดารินอย่างไร ในขณะที่ทั้งสองนั่งคุยกัน หลังจากส่างปานวดให้มาเรียแล้ว ?
(มาเรียบอกดารินว่า รพินทร์เคยปล้ำจูบมาเรียมาแล้ว ) หน้า 3580

มาเรียมีผมสีอะไร ตาสีอะไร ?
(ผมสีทอง หน้า 3585 ตาสีเขียว หน้า 3588 )

มติปประจำใจของทุกคนในคณะเชษฐาว่าอย่างไร ?
(มันจะสำเร็จหรือไม่ จะลงเอยในรูปใด ก็สุดแล้วแต่โชคชะตา ) หน้า 3596

พ่อของบุญคำตายเพราะอะไร ?
(เป็นอัมพาต) หน้า 3607

ในคืนนั้น มีอะไรมานั่งคร่อมอยู่ขาของดาริน ก่อนที่ดารินจะตื่นขึ้นมาเห็น ?
(เป็นเด็ก ดวงหน้าเล็กจิ๋ว แต่หน้าเหี่ยวย่นเหมือนคนแก่ ภายใต้เบ้าตากลมถลน มีแสงวาวสะท้อนแสงสว่างแดงฉานราวกับทับทิม และเขี้ยวแหลมยาวขาววาววับสองคู่โผล่แซงกันอยู่ในปากที่สยายเหมือนจะยิ้ม เจ้าสิ่งนั้น นั่งคร่อมอยู่ทางปลายเท้าของดาริน มืออันยาวเหยียดรุงรังไปด้วยขน เอื้อมมาเกาะที่เข่า ภายใต้ผ้าผวยคลุม อีกข้างหนึ่งชูห้อยลอยอยู่ ทำท่าเหมือนจะยื่นมาถึงใบหน้า และเห็นกรงเล็บแหลมคมยาวโง้งไม่ผิดอะไรกับตีนเหยี่ยว) หน้า 3611

รูปร่างหน้าตาของผีกองกอย เป็นอย่างไร ?
(ใบหน้ารูปวงกลมนั้น ใหญ่ขนาดเหน้าเด็ก อายุ ๘ ขวบ เหี่ยวย่นมีสีคล้ำประหนึ่งเปลือกไม้ จมูกแบนแฟบ เห็นรูกลวงลงไปกลางใบหน้าสองรู ปราศจากริมฝีปาก ฟันล่างครอบฟันแถวบนเป็นรูปใบหอกสามซีก เรียงกันอยู่ข้างหน้า และเขี้ยวสองคู่บนยาวประมาณองคุลีเศษ แซงโง้งลงดุจเขี้ยวงู ดวงตาทั้งสองกลมดิกโปนถลนความยาวเกือบเท่าไข่ไก่) หน้า 3630

กองกอย

รอยตีนตัวที่มานั่งคร่อมดาริน นั้น เป็นอย่างไร ?
( รอยตีน กว้างประมาณ ๓ นิ้ว ยาวเกือบคืบ ลักษณะคล้ายเท้าลิง เว้นแต่หัวแม่ตีนไม่ได้ฉีกกว้างออกไปอย่างลิง แต่อยู่ในมุมแคบชิดกับนิ้วอื่น ๆ เหมือนตีนคน แต่ละนิ้วนั้นยาว มีเบาะอุ้งเท้าอยู่เพียงเล็กน้อยเท่านั้น ใกล้เคียงกับตีนนกตีนกา คล้ายคนด้วยการเดินสองตีน คล้ายลิงช่วงอุ้งเท้า คล้ายนก จากนิ้วยาวเรียวแหลม ) หน้า 3615 3616

ใครเป็นตัวกลางสื่อสารระหว่างฝ่ายเซษฐาและผีกองกอย ?
(แงชาย ) หน้า 3636 - 3647

ในคืนที่จับผีกองกอยมัดไว้ พอรุ่งเช้า ปรากฏว่าใครหายไป ?
(แงซาย และผีกองกอยตัวที่ถูกมัดไว้หายไป) หน้า 3665

รพินทร์ค้นหาได้อะไร ในกองไฟ ?
(ได้ไถ้ขนาดย่อม ๆ ทำด้วยผ้าดิบสีมอ ๆ อันหนึ่ง บรรจุผง สีดำ ๆ คล้าย ๆ ขี้ค้างคาวป่นอันเป็นเศษเหลืออยู่ก้นไถ้ เป็นยาสะกด ทำด้วยหนังคางคกภูเขาตากแห้งแล้วป่นเป็นผง สำหรับใส่ในกองไฟไว้รมควันเป็นยาสลบ ) หน้า 3675

ใครค้นพบรอยเท้าของแงซาย ?
(มาเรียกับส่างปา รอยเท้าจมลงไปประมาณคืบเศษ ไถลลื่นลงมาจากตลิ่งชันด้านขวา แล้วย่ำเป็นทางเห็นชัดไปตามลำห้วย ) หน้า 3683 - 3684

แงซายหายไปเมื่อคืนนี้ เวลาประมาณเท่าไหร่ ?
(ประมาณ ตี สี่ ) หน้า 3685

เชษฐาได้ตัดสินใจจะเดินทางต่อไปไม่ไปตามแงซายที่หายไป แต่รพินทร์ได้ค้นพบสิ่งของอย่างหนึ่งหายไป ซึ่งจำเป็นจะต้องไปตามหาแงซาย ?
(แผนทีเดินทางหรือลายแทงหายไป) หน้า 3695

เมื่อเชษฐาตัดสินใจเปลี่ยนแผนไปตามแงซาย ใครหามสัมภาะแทนแงซายคู่กับคะหยิ่น และปืนไรเฟิล .๔๖๐ เวเธอร์บี ของแงซาย ใครเป็นคนถือ ?
(ส่างป่า เป็นคู่หามสัมภาระแทน และรพินทร์ถือปืน) หน้า 3702

ต้นพริกขี้หนูใหญ่ขนาดไหน ?
(ขนาดต้นตะแบก มีผลเป็นรูบเรียวแหลมเล็ก ๆ สีเขียวสลับแดง ออกดกเต็มกิ่งก้านที่ทอดปกคลุมอยู่เหนือศีรษะ ออกผลเป็นหวีเหมือนกล้วย ) หน้า 3714

อะไรตามตะขาบยักษ์มาด้วย ?
(ผีกองกอย ) หน้า 3725

ตัวอะไรกัดไชยยันต์ ?
(ตะขาบใหญ่ แต่ไม่ใช่ตัวที่เห็นมาแล้ว และถูกฆ่าตายไปแล้ว ) หน้า 3766 - 3768 (จบจอมผีดิบมันตรัย เล่ม ๑ )

จอมผีดิบมันตรัย เล่ม ๒

เชษฐาเสียน้ำตาเป็นครั้งที่ ๒ เนื่องจากเศร้าสะเทือนใจเรื่องอะไร ?
(เมื่อเห็นไชยยันต์ อนันตรัย ที่ถูกตะขาบใหญ่กัด ตัวกลายเป็นสีม่วง หมดหวังเสียแล้ว เขากำลังสูญเสียสหาย ที่เคย วึ่งเล่นกันมาแต่เล็กแต่น้อย ร่วมเป็นร่วมตายกันมาโดยตลอด) หน้า 3781

ใครเป็นคนบอกรพินทร์ว่า ต้องเอาพริกขี้หนูยักษ์มาตำผสมกับเนื้อตะขาบดง พอกปิดที่แผล มันจะเป็นยาดูดพิษออก แก้ให้ฟื้นได้ ?
(ส่างปา ) หน้า 3784

"ถ้าไม่หาทางช่วย นายปืนโตตายแล้วก็ตายเลย แต่ถ้าพยายามช่วย ตายแล้วก็อาจฟื้นได้ " เป็นคำพูดของใคร ?
(ส่างปา พูดเมื่อเห็นว่า ทุกคนหมดหวังที่จะช่วยไชยยันต์แล้ว ) หน้า 3786

เมื่อรพินทร์ตัดสินใจชวนส่างปา เพื่อไปเก็บพริกขี้หนูยักษ์ แต่แล้วมีอะไรเข้ามาในแค้มป์ ?
(ผีกองกอย ตัวที่หนีหลุดรอดไปได้) หน้า 3791

ผีกองกอยเข้ามาในแค้มป์ทำไม ?
(ดูดพิษตะขาบให้ไชยยันต์ มันสำรอกของเหลวเป็นเมือกสีดำคล้ำส่งกลิ่นขืนเขียว มีปริมาณประมาณด้วยน้ำชา แล้วก็ก้มลงดูดอีก ทำแบบนี้หลายครั้ง ) หน้า 3794

หลังจากผีกองกอยดูดพิษตะขาบให้ไชยยันต์แล้ว สภาพร่างกายของไชยยันต์เป็นอย่างไร ?
(สิ่งที่พอจะมองเห็นได้ชัดเจน สำหรับความหวังอันเริ่มมีมาไร ๆ นั้นก็คือ ร่างกายอันเขียวคล้ำเป็นสีม่วงของไชยยันต์ เริ่มจะเปลี่ยนมาเป็นเผือดซีดขาวขึ้น ๆ ) หน้า 3795

เมื่อผีกองกอยดูดพิษตะขาบให้ไชยยันต์เสร็จแล้ว ก็เดินบ่ายหน้าออกจากบริเวณนั้น แล้วกวักมือเรียกใคร ?
(รพินทร์ ) หน้า 3795

ผีกองกอยกวักมือเรียกรพินทร์ ให้ตามไป แล้วรพินทร์ก็หนีบไรเฟิลไว้ในซอกแขน อีกมือหนึ่งถือไฟฉาย ตามผีกองกอยไป มาเรียให้ใครตามไป และเชษฐาให้ใครตามรพินทร์ไปอีกคน ?
(มาเรียให้ส่างปา เชษฐาให้บุญคำ ตามรพินทร์ไป ) หน้า 3796

ผีกองกอยนำรพินทร์ บุญคำ ส่างปา ไปที่ไหน ?
(ไปที่ต้นพริกยักษ์ แต่ไม่ใช่ต้นที่เคยเห็นมา แล้วชี้ให้ขึ้นไปเก็บพริก ) หน้า 3798

ขณะที่รพินทร์ บุญคำ ส่างปา กำหลังเก็บพริกอยู่นั้น ได้เกิดเหตุการณ์อะไรขึ้น ?
(ผีกองกอย ลุกลี้ลุกลนวิ่งเข้าป่าไป แล้วได้ยินเสียงไรเฟิลลั่นตูมดังกึกก้องมาจากที่พัก ) หน้า 3800

ขณะที่รพินทร์ บุญคำ ส่างปา กำลังคลำทางกลับที่พัก หลังจากได้ยินเสียงปืนจากที่พักแล้ว เกิดเหตุการณ์อะไรขึ้น ?
(มีค้างคาวยักษ์ บินโฉบลงมาโจมตีพวกรพินทร์ พวกรพินทร์ยิง ค้างคาวยักษ์ก็อันตรธานหายไป) หน้า 3804 - 3811

ค้างคาวใหญ่ขนาดไหน ?
(ตัวใหญ่มาก เฉพาะลำตัวของมันไม่นับปีก ขนาดวัวทั้งตัวทีเดียว ) หน้า 3813

ผีกองกอยกลัวอะไร ?
(ค้างคาวยักษ์) หน้า 3816

ค้างคาวที่โฉบเข้ามาในแค้มป์ครั้งแรก ไม่ได้ตรงเข้าเล่นงานพวกของเชษฐา แต่มุ่งไปทางไหน ?
(มุ่งไปทางซากตะขาบ) หน้า 3817

รพินทร์สั่งให้คนของเขา เตรียมตำพริกและเนื้อตะขาบพอกแผลให้ไชยยันต์เพื่อดูดพิษนั้น ใครเอากระบอกไม้ไผ่ที่ใช้บรรจุน้ำกระบอกหนึ่งมาแทนครก ใครกระโดดเข้าไปตัดไม้เนื้อแข็งหลาวทำสาก และใครกับใคร ตรงไปแล่เนื้อส่วนหนึ่งของซากตะขาบออกมา ลอกเปลือกมันออก เอาเฉพาะเนื้อก้อนเท่ากำมือมาตำกับพริกขี้หนู ?
(จันทำครก เส่ยทำสาก เกิดกับส่างปาแล่เนื้อตะขาบ ) หน้า 3819

ผีกองกอยพารพินทร์ไปเก็บพริกต้นใหม่ใจกลางดง ไม่ใช่ต้นเก่าที่เคยผ่านมา ใช้เวลาเดินขาไปกี่นาที ?
(๑๐ นาที เท่านั้น) หน้า 3820

ยาปิดแผลของส่างปาอันประกอบขึ้นด้วยพริกขี้หนูดงและเนื้อตะขาบ ซึ่งพอกติดอยู่กับปากแผลของไชยยันต์ในขณะนั้น มีการเปลี่ยนแปลงไปในลักษณะอย่างไร ?
(ความชุ่มชื้นเคลือบน้ำของมันอันตรธานไปแล้ว เหลือไว้แต่กากแห้งเกลอะราวกับถูกย่างด้วยไฟ ระยะของปฏิกิริยากันเปลี่ยนแปลงอย่างมหัศจรรย์ชนิดนี้กินเวลาเพียงไม่ถึง ๕ นาทีเท่านั้น นับตั้งแต่ส่างปาพอกลงไป สีเขียวสดกลายเป็นสีดำสนิทราวกับถ่าน ) หน้า 3823

ประมาณกี่ครั้งของการเปลี่ยนพอกตัวยาของส่างปาและทุกครั้งมันถูกย่างให้แห้งผากไปด้วยพิษที่ดูดออกมาทางปากแผล ทุกคนก็เห็นไชยยันต์ถอนหายใจเฮือกขึ้นโดยแรง ม่านตาคู่นั้นจึงค่อย ๆ ขยายขึ้น ?
( สี่ ครั้ง รวมแล้วประมาณ ๒๐ นาที ) หน้า 3825

ไชยยันต์รู้สึกอย่างไรที่ปากแผล ?
(รู้สึกคล้าย ๆ ใครเอาน้ำแข็งมาวางไว้ตรงรอยแผลถูกกัด มันเย็นเฉียบทีเดียว เย็นบอกไม่ถูก แต่ตอนถูกกัดครั้งแรกรู้สึกร้อนเหมือนถูกเหล็กเผาไฟแดง ๆ มาจี้ ) หน้า 3828

ในคืนนั้น หลังจากรักษาให้ไชยยันต์หายแล้ว ทุกคนก็นอนหลับด้วยความอ่อนเพลีย แต่เชษฐาได้ตื่นขึ้นมา เพราะบุหรี่ไหม้ลามถึงนิ้ว และเชษฐาได้มองเห็นอะไร ?
(เห็นเงาตะคุ่ม ๆ อะไรชนิดหนึ่ง มันน่าจะเป็นร่างกายของมนุษย์ แต่แสงจากกองไฟน้อยเหลือเกิน ทำให้เห็นภาพนั้นคลุมเคลือ ) หน้า 3836

เมื่อรพินทร์ตื่นขึ้นมา พูดคุยอยู่กับเชษฐาแล้วก็ไปตรวจดูรอย และรพินทร์เข้าใจว่าเป็นรอยของใคร ?
(แงซาย ) หน้า 3840

เมื่อดารินยืนขึ้นร้องเรียกแงซาย ก็มีเสียงหัวเราะตอบมาทุกครั้ง และครั้งสุดท้าย เสียงนั้นว่าอย่างไร ?
(ถึงอย่างไรพวกท่านก็ต้องไป ไปสู่ความพินาศแห่งอาถรรพณ์ของนครแห่งความหลับ หรือมิฉะนั้นก็ไปเพื่อแก้บ่วงฑัณฑกรรมให้แก่พวกเรา...) หน้า 3847

มาเรีย ฮอฟมัน ฝันว่าอย่างไร ?
(สรุปสั้น ๆ ว่า ฝันเห็นสเตเกล ลักษณะซูบคล้ำอมทุกข์ มาเรียจะวิ่งเข้าไปหา แต่ไม่ถึงตัว และสเตเกลโบกมือห้ามให้ถอยกลับ) หน้า 3848

ดาริน ฝันว่าอย่างไร ?
(มีผู้หญิงสาวสวยคนหนึ่ง นุ่งผ้ายกสีทอง ห่มสไบเฉียงสีแดง มาเตือนให้ระวังตัว กำลังตกอยู่ในห้วงอันตรายใหญ่หลวง ) หน้า 3849

ไชยยันต์ ฝันว่าอย่างไร ?
(เข้าไปในปราสาทรกร้างปรักหักพังอยู่กลางป่าทึบหลังหนึ่ง ภายในมีแท่นหินบนนั้นเป็นโลงแก้วผลึกใสเหมือนกระจก ผู้หญิงสาวสวยคนหนึ่งนอนนิ่งเหมือนเจ้าหญิงนิทรา เป็นแบบนางกษัตริย์กึ่งขอมกึ่งแขก ริมฝีปากแดงเปรอะไปด้วยเลือดสด) หน้า 3850

เช้าวันรุ่งขึ้น รพินทร์และบุญคำออกตรวจบริเวณรอบ ๆ แค้มป์ แล้วกลับมาบอกคณะนายจ้างว่า พบออะไร ?
(มีรอยมาเดินวนเวียนรอบที่พัก รัศมีห่างออกไปประมาณ ๔๐ เมตร แล้วตัดออกด่านช้างเส้นทางเดิม เป็นรอยเท้าของแงซาย ) หน้า 3857

มาเรียกำลังยืนเอนตัวยันต้นไม้ ไชยยันต์ก็กระชากมาเรียออกจากต้นไม้นั้น เพราะมีสัตว์อะไร ?
(สัตว์ชนิดหนึ่ง ลักษณะเหมือนกิ้งก่า แต่ตัวใหญ่ พอ ๆ กับตะกวด ลำตัวเป็นสีน้ำตาล กลืนกับเปลือกไม้ แต่ส่วนหัวดำสนิท ขอบตาแดงเหมือนชาด มีหนามแหลมโผล่ยาวรอบตัวออกมาราวหนามทุเรียน ) หน้า 3860-3861

ใครเป็นคนยิงเจ้าสัตว์ประเภทกิ้งก่าตัวนั้น ยิงด้วยปืนอะไร ?
(ดาริน กระโจนพรวดขึ้นยืน ประทับ .๓๐๐ เวเธอร์บี ขึ้นยิง ซึ่งอยู่ห่างจากมันเพียง ๓ วาเท่านั้น ) หน้า 3861

ใครเป็นผู้เห็นรอยเสือย่ำทับซ้อนลงไปรอยเท้าของรพินทร์ เฉพาะอุ้งและนิ้วชี้ปรากฏอยู่สี่นิ้ว ขานาดเท่าชามเปลหรือกะละมังย่อม ๆ และบุญคำกะว่าขนาดเท่าม้า ?
(ไชยยันต์) หน้า 3865 - 3866 (ปรากฏรอยเสือโคร่งดำ เป็นครั้งแรก)

รังตังช้าง เรียกอีกชื่อหนึ่งว่าอะไร ?
(ตำแยดง ถ้าถูกผิวแล้วทั้งแสบ ทั้งร้อน ทั้งคัน ยิ่งกว่าตำแยบ้าน สัก ๑๐ เท่า ) หน้า 3870

เชษฐาและไชยยยันต์เรียกเสือตัวที่ย่องตามรพินทร์ว่า ไอ้โคร่งดำ มันมีขนาดใหญ่เท่าใด ?
(สันหลังสูงขนาดอกของรพินทร์ ยังไม่นับหาง เฉพาะลำตัวกะว่าสองวาเต็ม ๆ หัวเท่ากระบุง มันดำไปหมดทั้งตัว แบบเสือดำ แต่รูปร่างเป็นไอ้โคร่ง ) หน้า 3871

เสือโคร่งสีดำ เรียกอีกชื่อหนึ่งว่าอย่างไร ?
(เสือแมลงภู่ บุญคำบอก ) หน้า 3873

รพินทร์บอกว่า เขาและคนของเขาทั้งหมดจะอดน้ำได้ประมาณไม่ต่ำกว่า กี่ ชั่วโมง แม้จะเดินหนัก ?
(ประมาณ ๑๕ ชั่วโมง ) หน้า 3873

ขณะที่คณะของเชษฐากำลังเดินทางอยู่นั้น ได้พบสัตว์อะไรนอนตายอยู่กลางทาง ?
(ละมั่งหนุ่มเขางามตัวหนึ่ง ตายเพราะค้างคาวผีดูดเลือด และคณะก็ใช้ละมั่งตัวนั้นเป็นอาหารเช้า ) หน้า 3888-3891

ขณะที่เดินกันอยู่นั้น รพินทร์ได้เดินเร็วทิ้งขบวนห่างออกไป ต่อมาได้ยินเสียงปืน ๓ นัด จากรพินทร์ เมื่อคณะมาถึงปรากฏว่าพบรพินทร์ในลักษณะใด ?
ริมก้อนหินใหญ่ ที่เชษฐาโผล่พ้นลับมุมเข้ามานั้นเอง ร่างของจอมพรานนอนหงายแน่นิ่งอยู่ที่นั้น ) หน้า 3899

รพินทร์หมดสติไปนานเท่าไหร่ ?
(ประมาณ ๕ - ๖ นาที ) หน้า 3901

รพินทร์เล่าให้คณะฟังถึงสาเหตุที่ยิงปืนเพราะอะไร ?
(รพินทร์เห็นหลังแงงซายอยู่ห่างประมาณ ๕๐ เมตร จึงวิ่งไล่ตามแต่ไม่ทัน จึงยิงสกัดไป ๓ นัด แงซายดักรออยู่แล้ว พุ้งเข้าใสรพินทร์ มีการต่อสู้กันขึ้น แล้วแงซายก็ยกรพินทร์ทุ่มลงไปถูกแง่หิน สลบไป) หน้า 3902

คณะเดินทางจึงตั้งแค้มป์อยู่ตรงบริเวณนั้น ดารินให้ยานอนหลับแก่รพินทร์ เที่ยงคืน เชษฐาตื่นขึ้นมาคุยกับยาม และถามคะหยิ่นว่า จะหาน้ำจากที่ไหน คะหยิ่นได้กลิ่นว่านชนิดหนึ่ง ถ้ามีว่านชนิดนี้จะมีแอ่งน้ำ ว่านนั้นคือว่านอะไร ?
(ว่านเสน่ห์จันทร์) หน้า 3931

กลิ่นของว่านเสน่ห์จันทร์มีมนต์อาถรรพณ์อะไร ?
(กล่าวกันว่า ถ้าหนุ่มสาวอยู่ใกล้ชิดกันที่ใด หากเรณูของมันขจรขจายไปถึงจะมีการเสียตัวเกิดขึ้นที่นั้น ) ( ในคืนนั้นไชยยันต์ก็ถูกมาเรียรีดพิษให้) หน้า 3934

ในคืนนั้น เกิดเหตุการณ์อะไรขึ้น ?
(ผีกองกอย มาล้อมที่พัก จ่าฝูงผีกองกอยก็ไต่ทางอันสูงชันขึ้นมา เหมือนจะมาเตือนให้คณะของเชษฐาระวังตัว ต่อมามีค้างคาวยักษ์เข้ามา ผีกองกอยก็อันตรธานหายไป คณะช่วยกันยิงค้างคาวยักษ์ จนกระทั่งมันบินลับหายไป ) หน้า 3935

เสียงร้องกรีดแหลมของค้างคาวคล้ายเสียงอะไร ?
(มันคล้าย ๆ จะเป็นเสียงของผู้หญิง ที่แผดร้องออกมาอย่างดุร้ายเกรี้ยวกราด ระคนผิดหวัง หรือมิฉะนั้นก็เสียงของผีเปรต) หน้า 3945

ในวันรุ่งเช้า คณะได้ปรึกษาหารือกันเรื่องน้ำ ในที่สุด พรานใหญ่ก็ตัดสินใจ ก้มลงเหวี่ยงเป้ขึ้นสะพายไหล่ พยักหน้าให้"เราจะเริ่มต้นวันนี้ ด้วยการหาน้ำก่อนเป็นอันดับแรก เจ้าเป็นผู้นำทาง และขอให้รู้ไว้ด้วยว่า ชีวิตของพวกเราทั้งหมดกำลังฝากไว้กับเจ้าคนเดียว "" คำว่า "เจ้า" หมายถึงใคร ?
(คะหยิ่น ผู้สามารถได้กลิ่นว่านเสน่ห์จันทร์ ซึ่งคิดว่าจะมีแอ่งน้ำ) หน้า 3952 -3953

เมื่อคณะเดินทางกำลังหาแอ่งน้ำ ได้ผ่านความยากลำบาก ผ่านต่อดง ทนต่อความกระหายน้ำ ต่อมามีใครเป็นลมหมดสติไป ?
(มาเรีย ) หน้า 3967

เมื่อมาเรียเเป็นลมหมดสติ คณะเดินทางจึงหยุดพัก โดยขึงผ้าใบกั้นแดด รพินทร์จึงอาสาจะหาน้ำและไปพร้อมกับใครบ้าง ?
(มีรพินทร์ คะหยิ่นและส่างปา รวม ๓ คน ) หน้า 3972 3973

ขณะที่รพินทร์ คะหยิ่น ส่างปา ไปหาน้ำ แต่บังเอิญไปพบใคร ?
(แงซาย เขาได้นำกระบอกน้ำมาตั้งไว้ให้ ทั้งสามคนจึงนำกระบอกน้ำ กลับมาหาพรรคพวกที่รออยู่ ) หน้า 3975 3978

เมื่อคณะเดินทางหาน้ำต่อ ดารินแหงนหน้ากรอกน้ำในกระดิกเข้าปากนั้นเอง ก็ต้องชะงักจ้องตะลึงอยู่ในท่านั้น เพราะดารินมองเห็นอะไรที่ชุ้มเถาวัลย์บนโคกนั้น ?
(เห็นคนยืนอยู่ในซุ้มเถาวัลย์ มีลักษณะหน้าตอบ ผิวติดกระดูก ตาลึกใหญ่ หัวโล้นเกลิ้ยง ห่มผ้าย้อมเเปลือกไม้สีคล้ำ เหมือนพระธุดงค์ มีอะไรดำ ๆ เป็นพวงแขวนคอด้วย คล้ายลูกประคำ ) (เป็นการเห็นมันตรัยเป็นครั้งแรกและดารินเห็นมันตรัยเป็นคนแรก) หน้า 3993

เมื่อคณะของเชษฐา มาพบแอ่งน้ำซับครั้งแรก แต่ไม่สามารถจะกินได้ เพราะอะไร ?
(มีศพคน แช่จมอยู่ในแอ่งนั้น ) หน้า 4003

เมื่อคณะเดินทางออกจากแอ่งน้ำนั้นแล้ว และมีใครลืมปืนไว้ที่แอ่งน้ำนั้น ใครพาไปเอาปืน แล้วกลับมาบอกคณะของเชษฐาว่าอย่างไร ?
(คะหยิ่นลีมปืน เชษฐาจึงให้บุญคำกลับไปเอาเป็นเพื่อน เมื่อทั้งสองกลับมาก็บอกว่า ไอ้ผีตายซากนั้นลุกเดินหายเข้าป่าไปแล้ว รอยตีนเปียกน้ำของมันเดินย่ำเป็นทางเข้าดงไป ) หน้า 4012 4013

แล้วคณะเดินทางก็กลับไปตรวจดูบริเวณแอ่งน้ำนั้นอีก ต่อมาได้เดินทางเข้าไปในดงไม้กินคน หลายคนถูกเถาวัลย์รัด แต่ทั้งคณะก็ช่วยกันได้ ต่อมาได้ค้นพบว่าต้นไม้กินคนกลัวอะไร ?
(กลัวไฟ ทุกคนจึงจุดไต้ถือไว้คนละอันแล้วเดินฝ่าเถาว์วัลย์ไม้กินคนออกไปได้) หน้า 4048

ไชยยันต์ได้บอกรพินทร์ให้ดูกองกระดูก และดารินได้ตรวจดูกองกระดูกแล้ว สันนิษฐานว่าอย่างไร ?
(ซากทางซ้ายมือ เป็นคนเอเชีย อายุประมาณ ๔๕ - ๕๐ ปี สูง ๕ ฟุต ๓ นิ้ว ส่วนทางขวามือเป็นคนยุโรป อายุระหว่า ง ๓๕ - ๔๐ ปี สูง ๖ ฟุต ๑ นิ้ว เป็นโครงกระดูกที่ตายมาแล้วกว่า ๔๐ ปี ) หน้า 4054

ใกล้กองกระดูก คณะของเชษฐาก็ค้นพบ ปืน มีด ย่ามหนัง และได้ค้นพบสิ่งที่ไขปัญหาของคณะได้ คืออะไร ?
(สมุดปกหนัง เป็นสมุดบันทึกประจำวัน) หน้า 4061

สมุดบันทึกประจำวันนั้น เขียนด้วยภาษาอะไร ?
(มาเรียบอกว่า เขียนด้วยภาษาดานิช ) หน้า 4062

มาเรียอ่านภาษาดานิชออก และบอกว่า ในสมุดบันทึกลง วันที่ เดือน ค.ศ.ใด ที่เขาเขียนไว้ ?
(วันที่ ๑๓ เดือน ธันวาคม ค.ศ.๑๙๖๒ มาเรียบอกว่า นับย้อนหลังจากนี่เป็นเวลา ๔๒ ปี ) (แสดงว่า คณะของเชษฐาเดินทางมาถึงตรงนี้ ใน ค.ศ.๑๙๖๘ หรือ พ.ศ. ๒๕๑๑ นั่นเอง ) หน้า 4063

คณะเดินทางออกจากดงไม้กินคน มาพบแอ่งน้ำแห่งหนึ่ง ดารินก็ร้องทักขึ้นว่ากินได้หรือเปล่า แต่คะหยิ่นรับรองมาว่ากินได้ เพราะอะไร ?
(คะหยิ่น เห็นว่านเสน่จันทร์ ขึ้นเต็มไปหมด แสดงว่าน้ำต้องกินได้แน่) หน้า 4068

เมื่อมาถึงแอ่งน้ำมวกนั้น เป็นเวลาเท่าไหร่ ?
(อีก ๒๒ นาที จะห้าโมงเย็น เชษฐาบอกรพินทร์ หลังจากยื่นบุหรี่ให้หนึ่งตัว ) หน้า 4070

ขณะที่คณะนั่งพักอยู่บริเวณแอ่งน้ำนั้น ส่างปาได้ตักน้ำใส่กระบอกไปรดให้มาเรีย ได้ตกใจร้องขึ้นให้ทุกคนมาดูอะไร ?
(รอยตีน ของไอ้โคร่งดำ) หน้า 4073

คณะเดินทางจึงตกลงจัดเตรียมที่พักนอน ห่างจากแอ่งน้ำนั้นออกมาประมาณ ๕๐ เมตร พอกินอาหารเย็นเสร็จ มาเรียก็งัดเอาสมุดบันทึกออกมาอ่านอีก เจ้าของสมุดชื่ออะไร คณะของเขาออกเดินทางกันมากี่คน ชื่ออะไรบ้าง ?
(เจ้าของสมุดซึ่งเป็นคนเขียน ชื่อ แจน เครเมอร์ มีเพื่อน ๒ คน ชื่อ กรูเยอร์ กับ อเล็กซิส มากับ ทินออง กับเส่งล่า เป็นชาวพม่า และ ตูเล่ เป็นคะฉิ่น รวมเป็น ๖ คน ) หน้า 4078 4079

ในคณะเดินทางของแจน เครเมอร์ ใครตายก่อน ?
(กรูเยอร์ เสียชีวิตเพราะไต่เขาพลาด หล่นลงไปในเหว ไม่สามารถจะค้นหาศพได้ ) หน้า 4080

ในคณะแจน เครเมอร์ ใครตายต่อมา ?
(เช้ารุ่งขึ้น ทินออง นอนตัวแข็งทื่อไปเสียแล้ว มีบาดแผลจากงูพิษกัดที่หัวเข่า) หน้า 4080

คนที่ตายต่อมาคือใคร ?
อเล็กซิส ป่วยอยู่ก่อนแล้ว ถูกค้างคาวยักษ์โจมตีคณะของแจน เครเมอร์ ทุกคนวิ่งหนีเอาตัวรอด เหลือแต่อเล็กซิสเพราะป่วยนอนอยู่ พอกลับมา ก็เห็นอเล็กซิสนอนตัวซีดเซียว ตาเหลือกโพลง ตายเสียแล้ว ไม่มีเลือดในร่างกายแม้แต่หยดเดียว ) หน้า 4083

เส่งล่าตายอย่างไร?
(เสือดำขนาดยักษ์ มันตะครุบและคาบเส่งล่าติดปาก กระโจนหนีไปต่อหน้าตต่อตา ) หน้า 4089

ตามบันทึกของแจน เครเมอร์ เมื่อ ๔๒ ปี ก่อน มีสิ่งใดที่คล้ายคลึงกับที่คณะของเชษฐาก็เคยพบมาแล้ว ?
( ควายป่าตายอย่างประหลาด มีตะขาบยักษ์ ผีกองกอย เสือโคร่งดำ ซากศพชายหัวโล้น ค้งคาวยักษ์ ดงไม้กินคน) หน้า 4081 - 4100

เมื่อมาเรียอ่านบันทึกจบแล้ว ก็คุยกันอยู่สักพักหนึ่ง รพินทร์จะออกไปตรวจดูรอบ ๆ บริเวณ เชษฐาขอตามไปด้วย แต่ในที่สุด เพื่อความปลอดภัยก็ไปหมดทุกคน ไปพบรอยเท้าของคน และรอยตัดไม้ไผ่ ลงความเห็นว่า เป็นแงซายมาตัด แล้วไชยยันต์ก็ป้องปากตะโกนออกไป ปรากฏว่า มีเสียงอะไรร้องขึ้น ?
(เป็นเสียงเสือโคร่งดำ ประหนึ่งเสือโคร่ง ๒๐ ตัว ร้องคำรามขึ้นพร้อมกัน) หน้า 44101-4108

ขณะที่เสียงเสือร้องหยุดลง รพินทร์ก็กระโจนวูบไต่เนินขึ้นไปตามเสียงเสือโคร่งดำ เมื่อโผล่กลับมาอีกแล้วก็กวักมือให้ทุกคนตามขึ้นไป แต่บุญคำได้ทดสอบอย่างหนึ่งว่าเป้นรพินทร์ตัวจริงหรือไม่ บุญคำทดสอบอย่างไร ?
(บุญคำขว้างไฟแซ๊กซิบโป้ปลิวขึ้นไปให้รพินทร์ และให้รพินทร์ขีดไฟแซ๊กให้ดู แต่แล้วรพินทร์ก็ขีดไฟแซ๊กให้ดูได้) หน้า 4108-4111

เมื่อทุกคนเดินตามรพินทร์ เพื่อค้นหาเสือโคร่งดำตัวนั้น แต่แล้วทุกคนต้องตะลึงพรึงเพริดในภาพที่ปรากฏตระหง่านอยู่กับสายตา สิ่งนั้นคืออะไร ?
(เป็นก้อนหิน มีลักษณะประหลาดที่สุด ดำมะเมื่อมราวกับถ่านหินทั้งแท่งที่ปรากฏอยู่ยังซอกเวิ้งริมคูหานั้น ท่วงทีสูงใหญ่เท่าลูกม้า แต่ลักษณะของมันไม่ใช่ม้าแต่เป็นเสือ ) หน้า 4113

บุญคำกระซิบให้รพินทร์ทราบว่า เสือนี้เป็นสมิงพราย แล้วรพินทร์ถามว่า สมิงพราย เป็นอย่างไร ?
(บุญคำบอกว่า สมิงพราย มันเป็นวิญญาณทีผูกด้วยอาคมหรือไม่ก็เป็นกฤติยามนต์อันแรงฤทธิอาถรรพณ์ที่สุด เชื่อมโยงระหว่างเสือกับคน เป็นสิ่งที่ผูกขึ้นโดยไสยเวท เหมือนกับควายธนู ซึ่งปั้นด้วยขี้ผึ้งหรือหล่อด้วยทองแดง ตัวนิดเดียว พอเสกด้วยเวทมนต์เอาวิญญาณของควายป่าเข้าสิงเท่านั้น มันก็บันดาลเป็นควายตัวใหญ่มหึมา ไล่ขวิดทุกอย่างวอดวายพินาศ) หน้า 4119

เมื่อคณะของเชษฐากลับมาถึงที่พัก ปรากฏว่าเห็นมีสัตว์อะไร ถูกวางไว้ในบริเวณที่พัก ?
(เก้ง มีรอยมีดเชือดคอ คาดว่าจะเป็นแงซายเอามาวางไว้) หน้า 4123

มาเรียยิงสัตว์อะไร ช่วยชีวิตรพินทร์ไว้ ในขณะที่รพินทร์กำลังวัดรอยเท้าของเสืออยู่นั้น ?
(งูเห่าหม้อ) หน้า 4127

ในคืนนั้น เชษฐาได้รพินทร์ขึ้นมาแล้วเล่าว่าได้ยินเสียงอะไร ?
(เสียงคล้าย ๆ พวกมโหระทึกลอยตามลมมา มีพวกกลองชนะ ปีไฉน แตรสังข์ แล้วก็ฆ้อง คล้าย ๆ กับขบวนแห่พยุหยาตราของกษัตริย์ในสมัยโบราณ) หน้า 4131

ดารินตื่นขึ้นมาเล่าความฝันว่าอย่างไร ?
(มีนักรบร่างกายกำยำแบกเสลี่ยงคานหาม บนเสลี่ยงคานหามมีหญิงคนหนึ่งนั่งเป็นสง่าบนอาสนะ ลักษณะเป็นนางกษัตริย์ มีมงกุฎเป็นรูปงูมรกตรัดอยู่เหนือศีรษะ ขบวนแห่ เต็มไปด้วยข้าทาสบริวารและกองทหารเป็นกองทัพ) หน้า 4138

เมื่อดารินได้เล่าความฝันให้ฟัง และนั่งคุยกันอยู่สักครู่ ได้เกิดเหตุการณ์อะไรขึ้น ?
(รพินทร์ได้กลิ่นสาบสางมาทางแอ่งน้ำมวก รพินทร์ส่องไฟฉายแต่ดวงตาไม่สะท้อนแสง ทั้งที่มันหมอบหันหน้ามาทางแสงไฟ แต่เป็นไอ้โคร่งดำ) หน้า 4153


(ต่อมาเหมือนคนเดินย่องอยู่หลังซุ้มไม้ทางขวามือ มาเรียบอกให้ไชยยันต์ฉายไฟ แต่แล้วไฟฉายก็ดับวูบ มาเรียยิงออกไปหนึ่งนัด ไฟฉายดับเพราะหลอดขาด ) หน้า 4164 ( มาเรียบอกว่า เป็น ไอ้ผีตายซากหัวโล้น ) หน้า 4166

ครั้นรุ่งเช้า ไชยยันต์ปลุกเชษฐา และร้องบอกด้วยความตกกใจว่าอย่างไร ?
(ไอ้เสือหินที่เราไปพบในถ้ำตัวนั้น มัน มันหายไปเสียแล้ว มันหายไปจากที่มันเคยยืนอยู่) หน้า 4187

(จบจอมผีดิบมันตรัย เล่ม ๒ )

จอมผีดิบมันตรัย เล่ม ๓

จอมผีดิบมันตรัย เล่ม ๓ มีกี่หน้า คำนิยมเป็นของใคร และภาพปกหน้า เกี่ยวกับเรื่องอะไร ?
(มี 416 หน้า คำนิยมของ นายประภัสสร เสวิกุล นายกสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย ภาพเกี่ยวกับ รพินทร์และดาริน กำลังผจญภัยอยู่กับแมงมุมยักษ์ )

เมื่อคณะเชษฐาเดินตามรอยของแงซาย ได้พบรอยตีนใหญ่ ก็สันนิษฐานว่า เป็นรอยตีนของผีตายซาก แล้วเชษฐาบอกให้รพินทร์ตามรอยแงซาย อย่าตามรอยผีตายซาก เพราะอะไร ?
(จุดหมายของเราคือตามแงซาย ไม่ใช่ตามรอยประหลาดนั้น ขืนไปมัวใส่ใจกับมัน ประเดี่ยวเขวออกนอกเส้นทางไปไหนก็ไม่รู้ มันอาจเจตนาล่อเราให้ไปทางอื่นก็ได้ ) 4214

มาเรียใช้เบิร์ธคอนโทรลด้วยวิธีใด ?
(ใส่ห่วงวงแหวน ) 4218-4219

ไชยยันต์ถามมาเรียว่า ทำไมถึงสะพายปืนเอาปากกระบอกลงดิน มาเรียตอบว่าอย่างไร ?
(การเอาลำกล้องลง ช่วยให้เราตวัดปืนขึ้นมาอยู่ในท่าเตรียมยิงได้รวดเร็วกว่าสะพายเอาลำกล้องขึ้นบน สามารถยิงได้ทันทีโดยไม่ต้องเอาสายสะพายออกให้พ้นไหล่ ถ้าจำเป็นเพียงแต่ตวัดปืนขึ้นมาอยู่ในระดับเอวเท่านั้น แต่การสะพายเอาลำกล้องขึ้น อย่างน้อยก็ต้องปลดปืนออกจากไหล่ก่อน มันทำให้เสียเวลา ) หน้า 4219-4220

ไชยยันต์และมาเรียเดินท้ายขบวนเห็นเสือโคร่งดำตัดหน้าผ่านไป ไชยยันต์จึงยิงด้วย .๖๐๐ ไนโตร ไปหนึ่งนัด รพินทร์อยู่ห่างไปข้างหน้าประมาณ ๕๐ เมตร เขาหันหลังกลับเผ่นสวนทางผ่านหน้าดารินกับเชษฐาที่ยืนตะลึงไปชั่ว ๑ ใน ๑๐ ของวินาที และวินาทีที่เท่าไหร่ ที่รพินทร์เผ่นมาถึงไชยยันต์และมาเรียยืนอยู่ ?
(วินาที ที่ 6 ) หน้า 4226

อะไรกลิ้งหินก้อนใหญ่ลงมาใส่คณะของเชษฐา ?
(เสือโคร่งดำ) หน้า 4253

ใครช่วยดารินให้พ้นจากหินกลิ้งลงมาทับ ?
(มาเรีย) หน้า 4250 4256-4257

ปืนใครถูกหินกลิ้งทับจนพานท้ายแตกเป็นเศษไม้ ลำกล้องเหล็กบริเวณลูกเลื่อนและรังเพลิงยังถูกกระแทกเสียจนเหล็กกล้าทั้งดุ้นบิดเบี้ยวไป ?
(ปืนของเชษฐา และรพินทร์ได้ให้เชษฐาเลือกปืนจากเขา ๒ กระบอก เชษฐาเลือกเอา .๔๖๐ เวเธอร์บีแม็กนั่ม ซึ่งเป็นปืนของ ดร.ฮอฟมัน และมีกระสุนเหลืออยู่ ๒๘ นัด ) หน้า 4257

หนทางที่คณะของเชษฐาเดินไปยิ่งสูงขึ้น - สูงขึ้น อากาศยิ่งร้อนมากขึ้น ทันใดนั้น ลูกน้องของรพินทร์ก็เรียกให้ไปดูอะไร ?
(เป็นศพผีตายซาก ซึ่งไม่สามารถคะเนอายุของมันได้ ซากนั้น นั่งอยู่ในเงาร่มของเพิงหิน ) หน้า 4263-4264

เมื่อทุกคนตกลงว่าจะเผาซากศพนั้น เกิดเหตุการณ์อะไรขึ้น ?
(เสือโคร่งดำ ได้พุ่งเข้ามาก้มลงอ้าปากคาบศพตายซากไว้ในกรงเขี้ยว แล้วก็เผ่นกระโจนขึ้นไปยอดหินใหญ่ที่มันกระโดดลงมา เมื่อพริบตาที่แล้ว ) หน้า 4273

สะเก็ดหินปลิวเข้าตาใคร ?
(รพินทร์) หน้า 4270

เมื่อคณะเชษฐาเข้าไปในถ้ำพบอะไร ?
(ขวานหิน ซึ่งเป็นเครื่องมือสำหรับตัด เฉือน และเป็นอาวุธของมนุษย์ดึกดำบรรพ์ยุค แพลิโอลิธิค หรือสมัยต้นประวัติศาสตร์) หน้า 4295

พ่อของมาเรียนอกจากเป็นพรานแล้ว ยังชำนาญด้านใด ?
(ยังเป็นนักค้นคว้าทางโบราณวัตถุ และที่ชำนาญมากที่สุด คือ การดูหินและซากฟอสซิล) หน้า 4297

เมื่อไชยยันต์เห็นเครื่องหมาย สวัสติกะ ในเครื่องดินเผา จึงบอกว่า เป็นของฮิตเลอร์ แล้วดารินแย้งว่าอย่างไร ?
(สวัสติกะ ไม่ได้เป็นเครื่องหมายของพวกนาซีทำขึ้น แต่มีมาเก่าแก่โบราณแล้ว มันเป็นเครื่องหมายประจำพวกเผ่าอารยัน ซึ่งแทนล้อเกวียน อันหมุนไปเบื้องหน้า หมายถึงความเจริญรุ่งเรือง) หน้า 4303

เมื่อทั้งมหดกลับออกมาจากถ้ำแล้ว เกิดอะไรขึ้น ?
(ไฟไหม้ป่า เป็นรูปครึ่งวงกลม ทางคณะจึงถอยกลับเข้าไปในถ้ำอีก) หน้า 4316-4322

ต่อจากนั้น เกิดเหตุการณ์อะไรขึ้น ?
(มีโขลงช้างหนีไฟป่าวิ่งเข้าไปในถ้ำ ทำให้คณะของเชษฐาเกิดชุลมุนวุ่นวาย แยกย้ายกันไป แล้วก็พลัดหลงกันขึ้น) หน้า 4323-4334

เมื่อรพินทร์ฟื้นจากสลบ พบว่าร่างของเขาติดอยู่กับอะไร ?
(นอนติดอยู่กับสายระโยงระยางอะไรชนิดหนึ่ง ลักษณะยวบไหวแกว่งไกวได้เหมือนกระเช้าถัก และมันก็คือ รากไม้กับเถาวัลย์ที่เกี่ยวพันประสานกันอย่างแน่นหนา) หน้า 4337

ต่อมารพินทร์ได้ยินเสียงร้องของผู้หญิง รพินทร์จึงเข้าไปดู ปรากฏว่า เป็นใคร และติดอยู่กับอะไร ?
(เสียงของดาริน ติดอยู่กับใยแมงมุมยักษ์ รพินทร์ช่วยออกมาได้) หน้า 4345-4352

เมื่อรพินทร์ได้ช่วยดารินออกมาจากแมงมุมยักษ์ได้แล้ว ทั้งสองก็คุยกันอยู่สักพักหนึ่ง ดารินดูนาฬิกา เป็นเวลาเท่าไหร่ ?
(บ่าย สี่ โมง พอดี) หน้า 4371

รพินทร์ สงสัยว่า เวลาเกิดเหตุช้างไล่เข้ามาในถ้ำเป็นเวลาบ่ายสามโมง ใช้เวลาเพียงหนึ่งชั่วโมง แต่ดารินบอกว่าอย่างไร ?
(มันคนละวันกัน วันนี้เป็นวันที่ ๑๕ ส่วนเกิดเหตุ เป็นวันที่ ๑๔ มันห่างกันถึง ๒๔ ชั่วโมง ) หน้า 4372

แล้วทั้งสอง รพินทร์และดาริน ก็ค้นหาทางออกจากปล่องถ้ำนั้น และได้พบทางออกอย่างไร ?
(พบลำธารไหลผ่านใต้ภูเขา ทั้งสองจึงลุยน้ำออกมา) หน้า 4375-4406

ขณะที่ลุยน้ำออกมานั้น ดารินเป็นอะไร ?
(เป็นตะคริว แล้วหมดสติไป รพินทร์เข้าช่วยพยุงพาเข้าฝั่งได้ แล้วทั้งสองก็นอนฟุบอยู่บนพื้นดินราบเรียบใต้ร่มเงาไม้ใหญ่ริมแอ่งน้ำกระโจนนั้น ) หน้า 4407-4412

เมื่อรพินทร์รู้สึกตัวขึ้นมา ก็เห็นดารินนอนหนาวสั่นอยู่ จึงหาฟืนมาก่อไป เพื่ออาศัยผิงไฟ แล้วดารินบอกให้รพินทร์ทำอะไร ?
(ถอดเสื้อผ้าของดารินออกให้หมดทุกชิ้น) หน้า 4416

รพินทร์มีอาหารอะไรมาให้ดารินรับประทานแก้หิว ?
(กระป๋องซุบมะกะโรนี) หน้า 4430

ดารินร้องออกมาอย่างตกใจเมื่อพบว่าศูนย์กล้องขยายสี่เท่าที่ติดประจำอยู่กับปืน .๓๐๐ เวเธอร์บีแม็กนั่ม เลนส์ด้านหน้าแตกละเอียดไม่มีชิ้นดี ตัวกล้องคดและน้ำเข้าไปเต็ม แล้วดารินทำอย่างไร ?
(รพินทร์ใช้ไขควงเล็ก ๆ ไขสกรูออก แล้วดารินก็ขว้างทิ้งกระเด็นหายออกไปนอกกองไฟ) หน้า 4443

ในคืนนั้น ดารินผวาสะดุ้งตื่นขึ้นมาแล้วพบอะไร ?
(ร่างสูงชะลูด คลุมกายอันมีหนังหุ้มกระดูกไว้ด้วยผ้าเปลือกไม้ขาดปริสีกลืนกับก้อนหิน ศีรษะโล้นเกลี้ยง มีลูกประคำแขวนรอบคอ แท้จริงมันคือ ศพตายซากพันปีทีพบเห็นกันมาแล้วนั่นเอง แล้วมันก็เข้ามาใกล้ดาริน ดารรินกำลังจะออกไปหามัน รพินทร์จึงยิงด้วย .๔๔ แม็กนั่ม แต่กระสุนด้าน ดารินกำลังจะเดินตามมันไป รพินทร์พุ่งเข้ารวบเอวดารินไว้) หน้า 4455-4457

ต่อมาศพตายซากนั้นกลับมาอีก และบอกว่าชื่ออะไร ?
(มันตรัย แห่งนิทรานคร) หน้า 4461

ดารินยิงมันตรัยด้วย ปืน .๓๐๐ แม็กนั่ม แล้วมันตรัยเป็นอย่างไร ?
(ถูกมันตรัย แต่มันกลายเป็นศพตายซากไปแล้ว แต่ได้ยินเสียงไอ้โคร่งดำ หรือสมิงพราย ขึ้นมาแทน ) หน้า 4465

เมื่อดารินเกิดหวาดกลัวต่อสิ่งลี้ลับที่เกิดขึ้นจากมันตรัยและเสือโคร่งดำ รพินทร์ให้อะไรแก่ดาริน ?
(รพินทร์ถอดสร้อยทำด้วยโลหะเงิน ซึ่งมีไถ้ถักเชือกด้ายขนาดย่อม ๆ บรรจุงาช้างกำจัดลงอาคมไว้ หนังหน้าผากเสือ เหรียญพดด้วง เหรียญชวา อุลกะมณี หวายลากลูกนิมิต และเหล็กไหล คล้องคอให้ดาริน ) หน้า 4482

ทั้งรพินทร์และดารินได้ผ่านเหตุการณ์มันตรัยและเสือโคร่งดำไปแล้ว ขณะที่ทั้งสองนั่งคุยกันอยู่นั้น เป็นเวลาเท่าไหร่ ?
(ตี สี่ กับ สองนาที แล้วทั้งสองก็นั่งหันหลังพิงกันเพื่อคอยระวังภัยคนละด้าน จนกระทั่งรุ่งเช้า ) หน้า 4489

ด้านฝ่ายไชยยันต์เมื่อนอนสลบอยู่นั้น ใครปลุกให้ตื่น ?
(มาเรีย) หน้า 4506-4509

ด้านฝ่ายไชยยันต์เมื่อนอนสลบอยู่นั้น ใครปลุกให้ตื่น ?
(มาเรีย) หน้า 4506-4509

ไชยยันต์ให้มาเรียช่วยทำอะไร ?
(ช่วยจับข้อเท้าดึงให้แรงที่สุดทั้งสองข้าง ) หน้า 4512

ไชยยันต์มีสิ่งของอะไรชำรุด ?
(นาฬิกา หน้าปัดและตัวเรือนแตกละเอียดไม่มีชิ้นดี เหลือแต่โครงกรอบเหล็กเท่านั้น ) หน้า 4520

เมื่อไชยยันต์และมาเรีย ค้นหาทางออกจากถ้ำนั้น แล้วไปพบอะไร ?
(เสือโคร่งดำที่กลายเป็นหินแล้ว) หน้า 4551

เสือโคร่งดำเป็นหินตัวนั้น มาเรียบอกว่าเป็นตัวเดียวที่เคยเห็นมาแล้ว มีอะไรเป็นที่สังเกต ?
(มาเรียชี้ให้ไชยยันต์ดูที่ขาหลังด้านขวาของมัน มีเครื่องหมาย กากบาท เล็ก ๆ ยาว ๓ เซ็นติเมตร บอกว่ามาเรียเป็นคนแอบทำตำหนิไว้เอง ป้ายไว้ด้วยยาทาเล็บของดาริน ตำแหน่งและลักษณะเดียวกันทุกอย่าง มาเรียจำรอยตำหนิที่ทำไว้ได้ ) หน้า 4556

เมื่อไชยยันต์และมาเรียออกจากถ้ำมาได้แล้ว มาเรียยิงสัตว์อะไรได้ ?
(เลียงผา แพะภูเขาหนุ่มฉกรรจ์ตัวหนึ่ง มาเรียยิงตัดเข้ากระดูกก้านคออย่างเฉียบขาด แม่นยำที่สุด) หน้า 4569

มาเรียลงไปอาบน้ำในลำธาร และชวนไชยยันต์ไปอาบด้วย แล้วในที่สุดเกิดอะไรขึ้น ?
(ทั้งสอง ได้เมคเลิฟ กัน) หน้า 4575-4592

ในคืนนั้น มาเรียเขย่าปลุกไชยยันต์เพราะได้ยินเสียงอะไร ?
(คางคาวยักษ์ ) หน้า 4604

จอมผีดิบมันตรัย เล่ม ๔

จอมผีดิบมันตรัย เล่ม ๔ มี กี่ หน้า คำนิยมเป็นของใคร ภาพปกหน้าเกี่ยวกับเรื่องอะไร ?
(มี ๔๘๐ หน้า (รู้สึกจะมากที่สุดหรือเปล่า ยังไม่ยืนยัน) เป็นคำนิยมของ อาจารย์ ดร.ธีระชัย เชมนะสิริ ผู้อำนวยการสถาบันการบริหารการพัฒนาองค์การ ภาพปกเกี่ยวกับ จอมพรานรพินทร์ ไพรวัลย์ กำลังจะแทงค้างคาวยักษ์ ด้วยไม้ปลายแหลมทาเลือดประจำเดือน )

หลังจาก ไชยยันต์และมาเรียได้ต่อสู้กับค้างคาวยักษ์และยิงค้างคาวยักษ์บาดเจ็บไป และตามรอยมันตรัยไปที่ถ้ำ แล้วกลับมานอนที่เดิม มาเรียได้เล่าว่าใครมาปลุกให้ตื่นนอนก่อนค้างคาวยักษ์จะเข้าโจมตี ?
(วรมันต์ ขุนศึกนิทรานคร ในร่างของแงซาย ) หน้า 4642

พอรุ่งเช้า ไชยยันต์และมาเรีย ได้ติดตามรอยค้างคาว และได้นับลูกปืน เหลือลูกปืนคนละเท่าไหร่ ?
(ไชยยันต์ เหลือลูกปืนไรเฟิล ๑๔ นัด ลูกปืนสั้น ๒๐ กว่า นัด มาเรีย เหลือลูกปืนไรเฟิล ๙ นัด ลูกปืนสั้น ไม่ถึง๒๐ นัด ) หน้า 4665

เมื่อไชยยันต์และมาเรีย เข้าไปสำรวจในถ้ำ พบอะไร ?
(ไฟเย็น สีน้ำเงินแกมม่วง ไม่มีเชื้อ ไม่มีควัน ลุกขึ้นได้เองสูงขึ้นมาจากพื้น ๖ ฟุต (หน้า 4671-4682) เป็นแหล่งโอสถวิเศษสุดรักษาเยียวยาบาดแผลสาหัสให้หายสนิท ) หน้า 4865

ไชยยันต์และมาเรีย ออกจากถ้ำแล้ว มาเจอป่าดงดิบ มาเรียยิงปืนอัดเข้าไปในน้ำจึงได้ปลามา จึงก่อไฟ เพื่อย่างปลาแต่ไปก่อไฟอยู่บนอะไร ?
(งูยักษ์ รอยกว้างประมาณ ๑๐ เมตร ส่วนยาวไม่ทราบเท่าไหร่) หน้า 4719

ขณะที่ไชยยันต์และมาเรีย นอนพักแรมอยู่ในป่าดงดิบแห่งนั้น มาเรียเป็นโรคอะไร ?
(โรคเก่าประจำตัว ..ดิสเมนนอร์เรีย )

ฝ่ายรพินทร์และดาริน หลังจากตื่นนอนแล้ว ก็พากันไปล้างหน้าที่ลำธาร รพินทร์ให้อะไรแก่ดาริน ?
(ดอกงิ้วสีแดงสด ที่ร่วงหล่นจากต้น ไหลมาตามน้ำ ) หน้า 4741

รพินทร์ยิงสัตว์อะไรเพื่อเป็นอาหาร ยิงด้วยปืนอะไร ถูกตรงไหน ?
(เก้ง ยิงด้วยปืนสั้น .๒๒ แม็กนั่มของดาริน ถูกกลางแสกหน้า ) หน้า 4742-4743

รพินทร์และดาริน เห็นใครมาล่อให้ติดตามไป ?
(แงซาย ซึ่ง วรมันต์ สิงร่างอยู่) หน้า 7448

ขณะที่รพินทร์และดารินติดตามรอยแงซายอยู่นั้นเจอช้างใหญ่เท่าน้อง ๆ ช้างแมมมอสโบราณ รพินทร์ทำอย่างไร ช้างโขลงนั้น จึงถอยกลับไป ?
(รพินทร์ ตวาด ๒ ครั้ง ครั้งที่สองเป็นภาษากะเหรี่ยง) หน้า 4756

ดารินยิงปืนขึ้นนัดหนึ่ง มีเสียงใครกู่กลับมา ?
(บุญคำ อยู่บนยอดไม้ ) หน้า 4762

ใครเอาทอยมากองไว้ใต้ต้นไม้ที่บุญคำขึ้นไปอยู่นั้น ?
(แงซาย ที่ วรมันต์ สิงร่างอยู่) หน้า 4766

รพินทร์ ดาริน และบุญคำ เดินตามรอยแงซายไปพบอะไร ?
(ผ้าอนามัย เชื่อว่าเป็นของมาเรียทิ้งไว้ และพบร่องรอยของไชยยันต์ และพบกำแพงเมือง) หน้า 4808-4813

รพินทร์ ดาริน และบุญคำ ติดตามรอยของไชยยันต์กับมาเรีย พบเข้ากับสัตว์อะไร ?
(ตะขาบยักษ์) หน้า 4834

เมื่อรพินทร์ ดารริน และบุญคำ หนีตะขาบยักษ์แล้ว และได้สำรวจลูกปืน เหลือคนละเท่าไร ?
(ติดอยู่กับปืนของรพินทร์ มี ๕ นัด ของดาริน มี ๓ นัด รวมเป็น ๘ นัด) หน้า 4859

ไม้อะไร แม้จะสดก็ยังติดไฟได้ ?
(ไม้ขะโมย เพราะมียางเป็นเชื้อเพลิงอยู่ในต้น) หน้า 4866

ขณะที่รพินทร์ ดาริน บุญคำ ลงไปเอาปืนที่ทำหล่นไว้ มีอะไรมาโจมตี ?
(ค้างคาวยักษ์ ) หน้า 4881

ใครเป็นคนใช้หอกไม้ปลายแหลมทาเลือดประจำเดือน แทง ค้างคาวยักษ์ ?
(รพินทร์ ) หน้า 4898

เมื่อรพินทร์ ดาริน และบุญคำ ตื่นขึ้นมาพบอาหาร ๒ ชนิด ซึ่งเข้าใจว่า แงซาย นำมาวางไว้ให้ มีอะไรบ้าง ?
(เห็ดโคนดอกใหญ่ ๆ ๕-๖ ดอก และมันเสา อีกหลายหัว ) หน้า 4913

รพินทร์ ดาริน บุญคำ ออกติดตามรอยของไชยยันต์และมาเรีย แล้วพบอะไร ?
(รอยตีนเสือโคร่งดำ) หน้า 4926

ฝ่ายไชยยันต์และมาเรีย เมื่อเข้าไปสำรวจถ้ำแห่งหนึ่งที่มีประตูหิน มีทางลงไปข้างล่าง พบดาบ จับปิ้ง ศพตายซากที่อาบน้ำยาไว้มากมาย หลังจากนั้นเกิดเหตุการณ์อะไร ?
(มีเสียงคล้ายก้อนหินใหญ่เคลื่อนลั่นคึก ๆ ทั้งสองวิ่งมาที่ประตู แต่ไม่ทันที่จะออกไป ประตูนั้นก็ปิดลงมา ) หน้า 4982-5007

เมื่อฝนหยุดตก รพินทร์จึงออกไปสำรวจบริเวณรอบ ๆ ได้พบหลักฐานอะไร ที่แสดงว่าพรรคพวกยังไม่ตาย ?
(พบปลอกกระสุนลูกซอง ซึ่งทั้งรพินทร์ ดาริน และบุญคำ สันนิษฐานว่า ต้องเป็นคะหยิ่นหรือจัน ทั้งสองคนนี้ใช้ปืนลูกซอง รพินทร์ได้มาจากลำห้วย และยังมีก้นซิการ์ฮาวาน่า ของเชษฐา ) หน้า 5016-5018

ในคืนนั้น ดาริน นอนไม่หลับ แต่ไม่รู้หลับหรือตื่น ก็เห็นใคร มาบอกว่าอย่างไร ?
(ขุนพล วรมันต์ แห่งนิทรานคร มาบอกให้ดารินถอนกริช ทำลายล้างกฤติยามนต์คำสาปในคัมภีร์นั้นเสีย ) หน้า 5033

ใครเป็นตั้งฉายา แงซาย ว่า "ห่าดง" ?
(บุญคำ) หน้า 5049

รพินทร์ให้ยาอะไรแก่ดาริน เพื่อทากันเห็บ ?
(น้ำมันกันแมลง เป็นสีเขียว) หน้า 5054

แล้วในที่สุด ทั้งสามคน รพินทร์ ดาริน บุญคำ ก็มาถึงห้องโถงอันกว้างใหญ่ แล้วพบกับอะไร ?
(เป็นแท่นหินอ่อน ประดิษฐานเด่นอยู่ หินสีดำสนิทประหนึ่งนิล สูงในระดับเอวและเหนือแท่นอันงดงามนั้น ร่างของสตรีนางหนึ่งสนิทนิ่งนิทรา เหยียดยาว อยู่บนนั้น ภายใต้ครอบอันใสโปร่งตาราวกับหยดเคลือบของน้ำค้าง ที่หยาดลงมาปกคลุมไว้ฉะนั้น ) หน้า 5070-5071

(จบตอน จอมผีดิบมันตรัย)

คำถามทบทวน ตอนอาถรรพณ์นิทรานคร


เส้นทาง : สารบัญ คำถามทบทวน จอมผีดิบมันตรัย