ต้นตะแบก

ต้นตะแบก
พันธุ์ไม้พระราชทานเพื่อปลูกมงคล ประจำจังหวัดสระบุรี
ซื่อวิทยาศาสตร์ Lagerstreomia floribunda Jack
วงค์ LYTHERCEAE
ซื่ออื่น ตะแบกนา ตะแบกไข่ เปื๋อยนา เปื๋อยหางค่าง
ไม้ต้น ผลัดใบ สูง 15 - 30 เมตร เปลือกเรียบ เป็นมัน สีเทาอมขาว แตกร่อนเป็นหลุมตื้น
ใบเดี่ยว ออกตรงข้ามหรือเยื้องกันเล็กน้อย แผ่นใบรูปขอบขนานแกมรูปหอก กว้าง 5 – 7 เซนติเมตร ยาว 12 – 20 เซนติเมตร ปลายใบเป็นติ่งแหลม โคนสอบ ดอกสีม่วงอมชมพูต่อมาสีขาว ออกร่วมกันเป็นช่อตามปลายกิ่ง ผล รูปรี ยาวประมาณ 2 เซนติเมตร ผลแก่แตกเป็น 6 ซีก เมล็ดเล็ก มีปีกโคนทางด้านปีก 1 ปีก นิเวศวิทยา เป็นพันธุ์ไม้พื้นของป่าเบญจพรรณชื้น ป่าดงดิบ ป่าน้ำท่วม ตามท้องนา ที่สูงจากระดับน้ำทะเล 20 – 300 เมตร
ออกดอก ธันวาคม - กุมภาพันธุ์ ผลแก่ เดือน มีนาคม ขยายพันธุ์ โดยเมล็ด
ประโยชน์ เนื้อไม้ละเอียดแข็ง ใจกลางมักเป็นโพรงใช้ทำสิ่งปลูกสร้างที่รับน้ำหนักและเครื่องมือการเกษตร และนิยมปลูกเป็นไม้ประดับ

ปัจจุบัน ทางหลวงนำมาปลูกริมถนน เป็นไม้ริมทางไปแล้ว

ต้นตะแบก

ดอกตะแบก

เนื้อเรื่อง
ต้นตะแบกมีกล่าวถึงหลายตอน แต่ที่สำคัญคือ ต้นตะแบกที่อยู่หน้าบ้านคะหยิ่น เป็นที่จอดเกวียนของนายชดที่ฝากคะหยิ่นไว้


เส้นทาง : สารบัญผ่าเพชรพระอุมาพืชฯ ต้นตะแบก