สัก

สัก
Tectona grandis Linn.f. Verbenaceae
ชื่อสามัญ : Teak
ไม้ต้นผลัดใบขนาดใหญ่สูง20เมตร ลำต้นตรง โคนต้นเป็นพูพอน เรือนยอดเป็นพุ่มกลม เปลือกสีน้ำตาลปนเทาเรียบ ใบเดี่ยวใหญ่มาก ยาว20-30เซนติเมตร ใบสาก ข้างใต้สีอ่อน ดอกออกเป็นช่อใหญ่ ดอกเล็กผลแห้ง กลม เปลือกแข็ง ภายในมีเมล็ด 1-3เมล็ด ออกดอกเดือนกันยายน-มกราคม มักพบในป่าเบญจพรรณภาคเหนือ ขยายพันธุ์ด้วยเมล็ด

ต้นสัก

ดอกสัก ผลสัก

ดอกสัก
ดอกสัก

ผลสัก
ผลสัก

เนื้อเรื่อง
กล่าวถึงสักดำ ตอนเข้านรกดำแล้วเจอต้นพริกยักษ์

Source :
http://www.forest.go.th/Private/teak1.htm


เส้นทาง : สารบัญผ่าเพชรพระอุมาพืชฯ สัก