ประวัติ

ชื่อจริง ฉัตรชัย วิเศษสุวรรณภูมิ
นามปากกา พนมเทียน, รพินทร์, ก้อง สุรกานต์
อายุ 72 ปี
เกิดเมื่อ 23 พฤศจิกายน พ.ศ.2474
บิดา-มารดา ขุนวิเศษสุวรรณภูมิ-นางสะอาด รัตนกุล
(บิดามารดาแยกทางกัน)
คู่สมรส นางสุมิตรา วิเศษสุวรรณภูมิ
บุตร-ธิดา 5 คน
 • นายจักรินทร์ วิเศษสุวรรณภูมิ
 • นายชินวร วิเศษสุวรรณภูมิ
 • นางละอองดาว ปิ่นแก้ว
 • สกาวเดือน (แฝดกับละอองดาว แต่เสียชีวิตแล้ว)
 • นายวิษณุฉัตร วิเศษสุวรรณภูมิ
การศึกษา
 • ระดับอนุบาล ที่โรงเรียนเขมะสิริอนุสรรณ์
 • ระดับประถม ที่โรงเรียนประสานอักษร
  โรงเรียนวันรับสินวิทยา
 • ระดับมัธยม ที่โรงเรียนวัดสุทธิวราราม
  โรงเรียนแจ้งประภาคาร จ.ปัตตานี
  โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ปัตตานี
  และโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
 • สายเตรียมอักษรศาสตร์
 • ระดับปริญญาตรี สาขาวิชา ภาษาสันสกฤตและประวัติศาสตร์อินเดียโบราณ คณะอักษรศาสตร์
  มหาวิทยาลัย บอมเบย์ ประเทศอินเดีย
การงาน
 • ฝึกงาน 1 ปี เพื่อเตรียมสอบเข้าเป็น
  นักเรียนนายร้อยตำรวจ
 • สำนักงานประกันภัย อเมริกันแอสชัวรันซ์
  สาขาจากฮ่องกง
 • บูรพาประกันภัย
 • นักเขียนอิสระ


เส้นทาง : สารบัญ ผู้ประพันธ์ ประวัติ